Om projektet
Museernes samlinger er hjertet i den danske kulturarv, og museumsgenstandene er helt essentielle i museernes daglige arbejde. Indtil omkring år 2000 var samlingerne
Valgte genstande